Het SENTENSOR Platform

DIEPGAAND LUISTEREN

Voor Sentensor zijn mensen dynamische interactoren, met kenmerkende combinaties van behoeften, ervaringen en aannames afhankelijk van de context waarbinnen zij werken. Deze combinaties bepalen hoe mensen een strategie het best uitgevoerd zien om die te laten slagen. Sentensor vindt deze combinaties door diepgaand te luisteren. Op een efficiënte manier door middel van een geautomatiseerde, geindividualiseerde dialoog met iedere betrokken deelnemer.

WERKEN MET PERSONA’S

Sentensor gebruikt slimme algoritmen om werknemer-persona’s te creëren op basis van data uit de digitale dialogen. Veilig, respectvol en effectief. Iedere persona vertegenwoordigt een groep werknemers met een kenmerkende, samenhangende combinatie van behoeften, ervaringen en aannames. Iedere persona is een samenhangend mensbeeld dat weerspiegelt wat er echt leeft in de organisatie.

LEER VAN PERSONA’S OM SAMEN VERDER TE KOMEN

Sentensor volgt de werknemer-persona’s in de organisatie: waar en hoe zij zich manifesteren en wat hun behoeftes zijn. En maakt op basis daarvan een schatting van de complexiteit van strategie realisatie en hoe daar mee om te gaan. Mensen die reflecteren op persona’s vergroten hun onderlinge empathie en staan meer open voor verbetering. Persona’s stimuleren de creativiteit in teams om effectieve vervolgstappen samen vorm te geven.

Alles draait om alignment en betrokkenheid.

Weet wat er echt speelt.

Laat de modernste technologie luisteren en het vertellen.

En open de deuren in uw organisatie.

Het SENTENSOR Platform

DIEPGAAND LUISTEREN

Voor Sentensor zijn mensen dynamische interactoren, met kenmerkende combinaties van behoeften, ervaringen en aannames afhankelijk van de context waarbinnen zij werken. Deze combinaties bepalen hoe mensen een strategie het best uitgevoerd zien om die te laten slagen. Sentensor vindt deze combinaties door diepgaand te luisteren. Op een efficiënte manier door middel van een geautomatiseerde, geindividualiseerde dialoog met iedere betrokken deelnemer.

WERKEN MET PERSONA’S

Sentensor gebruikt slimme algoritmen om werknemer-persona’s te creëren op basis van data uit de digitale dialogen. Veilig, respectvol en effectief. Iedere persona vertegenwoordigt een groep werknemers met een kenmerkende, samenhangende combinatie van behoeften, ervaringen en aannames. Iedere persona is een samenhangend mensbeeld dat weerspiegelt wat er echt leeft in de organisatie.

LEER VAN PERSONA’S OM SAMEN VERDER TE KOMEN

Sentensor volgt de werknemer-persona’s in de organisatie: waar en hoe zij zich manifesteren en wat hun behoeftes zijn. En maakt op basis daarvan een schatting van de complexiteit van strategie realisatie en hoe daar mee om te gaan. Mensen die reflecteren op persona’s vergroten hun onderlinge empathie en staan meer open voor verbetering. Persona’s stimuleren de creativiteit in teams om effectieve vervolgstappen samen vorm te geven.

Leidinggevenden, programma managers en HRM

gebruiken SENTENSOR bij

Leidinggevenden, programma managers en HRM gebruiken SENTENSOR bij

SENTENSOR Functionaliteit

PERSOONLIJKE DIALOOG

Betrekt de werknemer via een relevante geïndividualiseerde dialoog.

WERKNEMER PERSONA’S

Ontdekt groepen werknemers met kenmerkende, samenhangende combinaties van behoeften, ervaringen en aannames.

PERSONA’S VOLGEN

Volgt de ontwikkeling van persona’s via quick-update chats met werknemers.

AANPAK STRATEGIE

Maakt op basis van persona’s een inschatting van de complexiteit van strategie uitvoering en bepaalt daaruit een kansrijke aanpak.

VOORTGANGSMONITOR

Volgt de perceptie van voortgang op strategie realisatie  en de effectiviteit van stappen en interventies.

LEIDERSCHAPSAGENDA’S

Geeft prioriteiten voor sturing, afstemming, communicatie en ondersteuning.

STRATEGIE EFFECTIVITEIT

Geeft dieper inzicht in de uitwerking van de strategie op de operationele prestatie door koppeling van persona’s met procesdata uit organisatiesystemen.

MEERTALIG

Kan dialogen in meerdere talen voeren.

DATAVEILIG

Voldoet aan de AVG.

UNIVERSEEL TOEGANKELIJK

Cloud gebaseerd, toegankelijk voor diverse webbrowsers en operating systems.

SENTENSOR Functionaliteit

PERSOONLIJKE DIALOOG

Betrekt de werknemer via een relevante geïndividualiseerde dialoog.

WERKNEMER PERSONA’S

Ontdekt groepen werknemers met kenmerkende, samenhangende combinaties van behoeften, ervaringen en aannames.

PERSONA’S VOLGEN

Volgt de ontwikkeling van persona’s via quick-update chats met werknemers.

AANPAK STRATEGIE

Maakt op basis van persona’s een inschatting van de complexiteit van strategie uitvoering en bepaalt daaruit een kansrijke aanpak.

VOORTGANGSMONITOR

Volgt de perceptie van voortgang op strategie realisatie  en de effectiviteit van stappen en interventies.

LEIDERSCHAPSAGENDA’S

Geeft prioriteiten voor sturing, afstemmin