3 WAARDEVOLLE INZICHTEN OM SUCCESVOL GRIP TE KRIJGEN OP COMPLIANCE MANAGEMENT

Heb je moeite om te sturen op gewenst gedrag bij compliance trajecten?
Houding en gedrag zijn de belangrijkste bouwstenen voor succesvol Compliance Management. Maar vaak zijn deze ongrijpbaar, onmeetbaar en daarmee onbestuurbaar. Met nieuwe digitale feedback technieken kun je gedragsfactoren inzichtelijk maken, meten en er gericht op sturen.

Wil je weten hoe dat werkt? Stuur ons je contactgegevens en download ons kennisdocument waarmee je leert:

senstensor_favicon_midHoe je moderne technieken inzet om specifiek gedrag in relatie tot compliance te bepalen;

senstensor_favicon_midHoe je dit specifieke gedrag kunt meten;

senstensor_favicon_midHoe je gericht op dit gedrag kunt sturen, zodat je succesvol grip krijgt.