SENTENSOR DATA PRIVACY POLICY

Gegevensbescherming vormt de kern van de functionaliteit van ons softwareplatform. Sentensor zet zich in voor ethische gegevenspraktijken en klanten moeten zich houden aan ons privacy beleid om de persoonlijk identificeerbare en vertrouwelijke dialoog data van werknemers te beschermen om volledige anonimiteit te garanderen.

De dialogen worden opgeslagen in de productieomgeving en daar opgeslagen zolang het organisatie initiatief loopt. De persoonlijke gegevens worden in gecodeerde vorm opgeslagen, de relevante sleutels worden beschermd en afzonderlijk opgeslagen. 90 dagen na het einde van het veranderingsinitiatief worden alle sleutels, de naam van de klant en de naam van het veranderingsinitiatief vernietigd en worden de gegevens overgebracht naar een afzonderlijk platform voor onderzoek en verbetering van de producten en diensten van Sentensor BV. Dit onderzoeksplatform bevat dus alleen de data die niet kan worden herleid tot organisaties of natuurlijke personen.

Om de privacy van onze klanten te beschermen, heeft Sentensor zijn applicaties en gegevens ondergebracht in de gecertificeerde datacenters van Amazon in de EU. Deze datacenters voldoen aan

  • ISO 27001 • SOC 1 and SOC 2 / SSAE 16 / ISAE 3402 • PCI level 1 • FISMA Average • Sarbanes-Oxley (SOX)

SENTENSOR FAQ

Vraag: Wordt er inhoudelijke informatie opgeslagen?

Antwoord: Ja, het Sentensor Platform slaat de digitale dialogen die zij voert met de deelnemers op en verwerkt deze tot (anonieme) Persona’s en actiegerichte agenda’s. De naam en identiteit van de deelnemers zijn niet aanwezig in deze dialogen, er is alleen een gecodeerd, geanonimiseerd, 256-bits geheel getal dat elke deelnemer identificeert.

Vraag: Kunnen we organisaties vertellen welke werknemers goed of minder goed presteren?

Antwoord: Nee, we verstrekken geen gegevens op individueel niveau aan een organisatie, of enige andere instantie. De enige plaats waar uw individuele informatie beschikbaar is, is op uw eigen persoonlijke dashboard dat alleen voor u toegankelijk is. Managers kunnen alleen geaggregeerde en geanonimiseerde teamgegevens bekijken.

Vraag: Hoe goed zijn de gegevens beveiligd?

Antwoord: de e-mailadressen van de deelnemers worden gecodeerd (AES256), vervolgens voorzien van een digitale handtekening (MAC) en apart opgeslagen van de digitale dialogen. De coderingssleutels worden gescheiden van de overige gegevens in een apart beveiligde omgeving  opgeslagen. We verwijderen de gecodeerde e-mailadressen en de sleutels 90 dagen na afronding van het project.

Vraag: Wat zie ik op mijn individuele Sentensor-dashboard?

Antwoord: Afhankelijk van de geactiveerde productopties, krijgen deelnemers inzicht in hun eigen Persona, naast belangrijke aandachtspunten voor hun bijdrage aan de teamdialoog. De gegevens van een individu zijn alleen beschikbaar op hun eigen dashboard, dat ook alleen toegankelijk is voor die persoon. Sentensor geeft nooit toegang tot uw individuele gegevens aan iemand anders dan uzelf.

Vraag: Voldoet Sentensor aan de AVG?

Antwoord: Ja, we voldoen aan de GDPR (AVG) normen. Het Sentensor-platform staat in Europa en we voldoen aan alle EU-vereisten inzake gegevensbescherming. De door Sentensor verwerkte gegevens zijn volledig geanonimiseerd en geaggregeerd, per werkgeversnormen en door naleving.

Vraag: Waar worden de gegevens opgeslagen?

Antwoord: Gegevens worden opgeslagen op Amazon Web Services-servers binnen de EU.