Leidinggevenden, (change) programma managers en HRM

gebruiken Sentensor voor:

4 Sentensor producten

SENTENSOR’S PLATFORM PRINCIPES

DIEPGAAND LUISTEREN

Voor Sentensor zijn mensen dynamische inter-actoren, met kenmerkende combinaties van behoeften, ervaringen en aannames afhankelijk van de context waarbinnen zij werken. Deze waardevolle combinaties bepalen hoe mensen een strategie het best uitgevoerd zien om het te laten slagen. Sentensor is op zoek naar deze combinaties. Sentensor maakt deze vorm van diepgaand luisteren efficiënt en effectief door middel van een individuele, vooruitkijkende digitale dialoog met iedere betrokken deelnemer.

WERK MET DATA GEDREVEN PERSONA’S

Sentensor’s slimme algoritmen creëren persona’s van de data uit de digitale dialoog. Veilig, respectvol en efficiënt. Iedere persona vertegenwoordigt op deze manier een groep werknemers met een kenmerkende, samenhangende combinatie van behoeften, ervaringen en aannames. En dat geeft een goed beeld van de mens achter de data.

LEER VAN PERSONA’S OM SAMEN VERDER TE KOMEN

Sentensor geeft inzicht in de persona’s in de organisatie: waar en hoe zij zich manifesteren en wat hun behoeftes zijn. Maakt op basis daarvan een schatting van de complexiteit van strategie realisatie. Kennis van persona’s biedt nog meer kracht: reflecteren op persona’s vergroot onderlinge empathie en brengt aspecten ter verbetering naar boven. Persona’s stimuleren ook de creativiteit om effectieve vervolgstappen samen vorm te geven.

Meer weten? Interesse in een Demo. Neem contact met ons op
Change management
Meet

Belangrijke funtionaliteit van het Sentensor platform:

TEAM SENTENSOR

Het Sentensor team combineert leiderschap, strategie & veranderexpertise
met kennis van conversationele interfaces, data analytics en lerende algoritmes.

Temidden van voortschrijdende digitalisering maken mensen nog altijd het verschil tussen een successvolle of mislukte strategie.
Elke werknemer heeft waardevolle, individuele ideeen en gezichtspunten over de manier waarop de strategie het best kan worden gerealiseerd.
Wij geloven in de kracht van luisterende technologie om snel, onbevooroordeeld deze inzichten boven water te krijgen en te combineren tot nieuwe collectieve kennis. Efficienter en effectiever dan mensen dat kunnen. Om mensen met nieuwe collectieve kennis te helpen sneller en beter bij te dragen aan collectieve voortgang.

Het is onze missie om mensen in organisaties met nieuwe collectieve inzichten te helpen sneller en beter bij te dragen aan collectieve voortgang.