‘HEADLINES’ VAN ONZE KLANTEN

Wat zeggen onze klanten over SENTENSOR?

NIEUW IT-BUSINESS SERVICEMODEL

change management

ITIL Programmamanager, Middelgrote
Nederlandse Verzekeringsmaatschappij
zegt:

klantcase verzekeringsmaatschappij


Werken met gedragsdata verhoogt
de effectiviteit van de implementie.

Een middelgrote Nederlandse Verzekeringsmaatschappij wil beter kunnen concurreren door sneller met nieuwe producten op de markt te komen. Ze willen met een nieuw IT- servicemodel de time-to- market van verzekerings-producten versnellen.

Flinke verandering in de manier van samenwerken. De implementatie van het nieuwe IT-servicemodel gaat alleen lukken met een nieuwe manier van werken binnen en tussen de IT-afdelingen en samen met de diverse business units.

Modern, slagvaardig veranderen op een digitale manier. De verzekeraar zet het digitale platform van SENTENSOR in. Daarmee krijgen ze inzicht en grip op houding, gedrag en beleving van de medewerkers binnen het nieuwe servicemodel. De gemeten data wordt vertaald in een aantal categorieën:

– Moeten (noodzaak en urgentie)
– Willen (bereidheid tot actie)
– Kunnen (kennis en competentie)

Medewerkers, teams en leidinggevenden bedenken aan de hand van interactieve, online dashboards continu de meest geschikte interventies voor zichzelf en de groep. Vervolgens wordt het effect van de interventies gemeten.

Met gedragsdata effectiever sturen op succesvolle implementatie. SENTENSOR heeft in opeenvolgende metingen verbanden tussen gedrag en adoptie van het servicemodel aan het licht gebracht. Zowel op individueel- als op afdelingsniveau. Opvallend is dat initiatief van leidinggevenden door de meetresultaten leidt tot meer enthousiasme en vertrouwen in de persoonlijk ontwikkeling bij de medewerkers. Er is een vier keer zo sterk verband vanuit de categorie Willen (“Ik ben ervan overtuigd dat deze verandering mij een betere professional maakt” en “Het eindresultaat van deze verandering is een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie”) ten opzichte van de categorieën Moeten en Kunnen.

Met de gesignaleerde gedragsverbanden kunnen de leidinggevenden hun afdeling beter ondersteunen. Bovendien weten ze hoe en waarop ze elkaar kunnen aanspreken. Ook werden hiermee de oorspronkelijk geplande procestrainingen per afdeling opnieuw ingericht.

SENTENSOR werkt met organizational dynamics. SENTENSOR speelt met gemeten gedragspatronen in op de dynamiek in ontwikkeling van houding, gedrag en de beleving van medewerkers gedurende een verander-initiatief. Dit gebeurt in combinatie met operationele prestaties. SENTENSOR maakt gedragsbeweging en gedragseffectiviteit van managers en medewerkers feitelijk. SENTENSOR helpt teams omzelfstandig de verandering succesvol vorm te geven.

Meer informatie over SENTENSOR button

‘HEADLINES’ VAN ONZE KLANTEN

Wat zeggen onze klanten over SENTENSOR?

NIEUW IT-BUSINESS SERVICEMODEL

change management

ITIL Programmamanager, Middelgrote
Nederlandse Verzekeringsmaatschappij
zegt:

klantcase verzekeringsmaatschappij


Werken met gedragsdata verhoogt
de effectiviteit van de implementie.

Een middelgrote Nederlandse Verzekeringsmaatschappij wil beter kunnen concurreren door sneller met nieuwe producten op de markt te komen. Ze willen met een nieuw IT- servicemodel de time-to- market van verzekerings-producten versnellen.

Flinke verandering in de manier van samenwerken. De implementatie van het nieuwe IT-servicemodel gaat alleen lukken met een nieuwe manier van werken binnen en tussen de IT-afdelingen en samen met de diverse business units.

Modern, slagvaardig veranderen op een digitale manier. De verzekeraar zet het digitale platform van SENTENSOR in. Daarmee krijgen ze inzicht en grip op houding, gedrag en beleving van de medewerkers binnen het nieuwe servicemodel. De gemeten data wordt vertaald in een aantal categorieën:

– Moeten (noodzaak en urgentie)
– Willen (bereidheid tot actie)
– Kunnen (kennis en competentie)

Medewerkers, teams en leidinggevenden bedenken aan de hand van interactieve, online dashboards continu de meest geschikte interventies voor zichzelf en de groep. Vervolgens wordt het effect van de interventies gemeten.

Met gedragsdata effectiever sturen op succesvolle implementatie. SENTENSOR heeft in opeenvolgende metingen verbanden tussen gedrag en adoptie van het servicemodel aan het licht gebracht. Zowel op individueel- als op afdelingsniveau. Opvallend is dat initiatief van leidinggevenden door de meetresultaten leidt tot meer enthousiasme en vertrouwen in de persoonlijk ontwikkeling bij de medewerkers. Er is een vier keer zo sterk verband vanuit de categorie Willen (“Ik ben ervan overtuigd dat deze verandering mij een betere professional maakt” en “Het eindresultaat van deze verandering is een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie”) ten opzichte van de categorieën Moeten en Kunnen.

Met de gesignaleerde gedragsverbanden kunnen de leidinggevenden hun afdeling beter ondersteunen. Bovendien weten ze hoe en waarop ze elkaar kunnen aanspreken. Ook werden hiermee de oorspronkelijk geplande procestrainingen per afdeling opnieuw ingericht.

SENTENSOR werkt met organizational dynamics. SENTENSOR speelt met gemeten gedragspatronen in op de dynamiek in ontwikkeling van houding, gedrag en de beleving van medewerkers gedurende een verander-initiatief. Dit gebeurt in combinatie met operationele prestaties. SENTENSOR maakt gedragsbeweging en gedragseffectiviteit van managers en medewerkers feitelijk. SENTENSOR helpt teams omzelfstandig de verandering succesvol vorm te geven.

Meer informatie over SENTENSOR button