‘HEADLINES’ VAN ONZE KLANTEN

Wat zeggen onze klanten over SENTENSOR?

COMPLIANCE

verandermanagement

Directielid, grote
Nederlandse
gemeente zegt:

klantcase Nederlandse gemeente

De beste handvatten voor organisaties om succesvol veranderen vormen verbanden tussen soft controls en operationele prestaties op teamniveau.

Door de overheid voorgeschreven moderne werkstandaarden worden vaak niet goed toegepast. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij infrastructuurwerken. Gemeentes laten ieder jaar voor miljarden aan infrastructurele projecten uitvoeren. Alle betrokken bij de uitvoering -van opdracht-gever tot opdrachtnemer – worden geacht de voor-geschreven communicatiestandaard VISI toe te passen. De standaard is opgesteld door de marktpartijen en heeft als doel de doelmatigheid, transparantie en de kwaliteit te verhogen. In veel projecten schiet de juiste toepassing van de standaard te kort.

Het communiceren op een uniforme, gestandaardiseerde manier vormt een uitdaging voor veel projectteams. Het werken met een werktransactiesysteem zoals VISI, is een verandering voor de huidige, veelal ad-hoc manier van werken binnen projecten. Het vergt discipline om een dergelijk systeem zodanig goed te gebruiken dat het de voordelen oplevert. Een grote gemeente vraagt zich af hoe zij hiervoor de diverse teams en hun projectleiders effectieve stuurmiddelen kan aanbieden.

Gedrag effectief veranderen op een digitale manier. SENTENSOR wordt door de projectteams binnen de gemeente ingezet om grip te krijgen op de effectieve toepassing van de werkstandaard. Het SENTENSOR platform zoekt voor de teams op basis van metingen naar patronen tussen VISI gebruiksgedrag en projecteffectiviteit. Hiervoor wordt ook data uit het werktransactiesysteem gebruikt. Aan de hand van de gevonden patronen kiezen de teams de voor hen meest geschikte interventies en daarna wordt het effect van de interventies gemeten.

Duidelijke patronen in VISI gebruiksgedrag en project-effectiviteit levert teams effectieve handvatten voor verbetering. Het SENTENSOR platform heeft concrete verbanden gevonden tussen de mate en manier van elkaar feedback geven enerzijds, en de doorlooptijd van de werktransacties anderzijds. Ook blijkt dat de geperci-pieerde vaardigheid om het VISI systeem te gebruiken in combinatie met specifieke transactieraamwerken direct samenhangen met de kwaliteit van de transacties. Met deze inzichten ontwikkelen de teams een nieuwe, effectieve manier van projectfeedback, en heeft de organisatie een training en supportdesk opgezet en de raamwerken gestandaardiseerd.

SENTENSOR werkt met organizational dynamics. SENTENSOR speelt met gemeten gedragspatronen in op de dynamiek in ontwikkeling van houding, gedrag en de beleving van medewerkers gedurende een verander-initiatief in combinatie met operationele prestaties. SENTENSOR maakt gedragsbeweging en gedrags-effectiviteit van managers en medewerkers feitelijk. SENTENSOR helpt teams om zelfstandig de verandering succesvol vorm te geven.

Meer informatie over SENTENSOR button

‘HEADLINES’ VAN ONZE KLANTEN

Wat zeggen onze klanten over SENTENSOR?

COMPLIANCE

verandermanagement

Directielid, grote
Nederlandse
gemeente zegt:

klantcase Nederlandse gemeente

De beste handvatten voor organisaties om succesvol veranderen vormen verbanden tussen soft controls en operationele prestaties op teamniveau.

Door de overheid voorgeschreven moderne werkstandaarden worden vaak niet goed toegepast. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij infrastructuurwerken. Gemeentes laten ieder jaar voor miljarden aan infrastructurele projecten uitvoeren. Alle betrokken bij de uitvoering -van opdracht-gever tot opdrachtnemer – worden geacht de voor-geschreven communicatiestandaard VISI toe te passen. De standaard is opgesteld door de marktpartijen en heeft als doel de doelmatigheid, transparantie en de kwaliteit te verhogen. In veel projecten schiet de juiste toepassing van de standaard te kort.

Het communiceren op een uniforme, gestandaardiseerde manier vormt een uitdaging voor veel projectteams. Het werken met een werktransactiesysteem zoals VISI, is een verandering voor de huidige, veelal ad-hoc manier van werken binnen projecten. Het vergt discipline om een dergelijk systeem zodanig goed te gebruiken dat het de voordelen oplevert. Een grote gemeente vraagt zich af hoe zij hiervoor de diverse teams en hun projectleiders effectieve stuurmiddelen kan aanbieden.

Gedrag effectief veranderen op een digitale manier. SENTENSOR wordt door de projectteams binnen de gemeente ingezet om grip te krijgen op de effectieve toepassing van de werkstandaard. Het SENTENSOR platform zoekt voor de teams op basis van metingen naar patronen tussen VISI gebruiksgedrag en projecteffectiviteit. Hiervoor wordt ook data uit het werktransactiesysteem gebruikt. Aan de hand van de gevonden patronen kiezen de teams de voor hen meest geschikte interventies en daarna wordt het effect van de interventies gemeten.

Duidelijke patronen in VISI gebruiksgedrag en project-effectiviteit levert teams effectieve handvatten voor verbetering. Het SENTENSOR platform heeft concrete verbanden gevonden tussen de mate en manier van elkaar feedback geven enerzijds, en de doorlooptijd van de werktransacties anderzijds. Ook blijkt dat de geperci-pieerde vaardigheid om het VISI systeem te gebruiken in combinatie met specifieke transactieraamwerken direct samenhangen met de kwaliteit van de transacties. Met deze inzichten ontwikkelen de teams een nieuwe, effectieve manier van projectfeedback, en heeft de organisatie een training en supportdesk opgezet en de raamwerken gestandaardiseerd.

SENTENSOR werkt met organizational dynamics. SENTENSOR speelt met gemeten gedragspatronen in op de dynamiek in ontwikkeling van houding, gedrag en de beleving van medewerkers gedurende een verander-initiatief in combinatie met operationele prestaties. SENTENSOR maakt gedragsbeweging en gedrags-effectiviteit van managers en medewerkers feitelijk. SENTENSOR helpt teams om zelfstandig de verandering succesvol vorm te geven.

Meer informatie over SENTENSOR button