‘HEADLINES’ VAN ONZE KLANTEN

Wat zeggen onze klanten over SENTENSOR?

STRATEGIE EXECUTIE

meten van gedragsverandering

CEO, middelgrote Internationale
systemintegrator zegt:

Klantreview SENTENSOR

Het middelmanagement kan effectief schakelen tussen raad van bestuur en operationele teams met hulp van feitelijk gemaakte gedragspatronen.

Een systeemintegrator met buitenlandse vestigingen wil marktpositie uitbouwen in een krimpende markt.
Vanuit een goede positie in een internationale markt met te- rugvallende vraag zet een middelgrote systeemintegrator een nieuwe strategie uit. Het doel is om klanten gedurende een lan- gere termijn waarde te bieden met geavanceerdere producten in combinatie met nieuwe serviceconcepten.

Complexe regelgeving en decentrale projectstructuur vormen uitdaging voor vlotte implementatie van de nieuwe strategie. Het blijkt dat de nieuwe strategie door de lokale lialen aanvankelijk nauwelijks wordt geadopteerd. Het vermoeden rijst dat de lokale, relatief autonome project- structuur van de organisatie hiervan de oorzaak is. Maar klopt deze veronderstelling, en welke interventies zijn dan het meest effectief?

Modern, slagvaardig implementeren van strategie op een digitale manier. De systeemintegrator zet het digitale plat- form van SENTENSOR in om feitelijke verbanden te bepalen. Daarbij wordt gekeken naar houding en gedrag enerzijds en de beleving van effectiviteit van de nieuwe strategie anderzijds bij de managers van de lokale lialen. De patronen worden ver- taald in actiegerichte motivatie-categorieën:

– Moeten (noodzaak en urgentie)
– Willen (bereidheid tot actie)
– Kunnen (kennis en competentie)

Specifek gedrag tussen raad van bestuur en lokaal management blijkt de sleutel tot versnelling.
Uit de eerste SENTENSOR meting blijkt dat de intentie om de strategie te adopteren door de lokale sales en operations ma- nagers geremd wordt door één speci eke Kunnen factor: het onvoldoende kunnen hanteren van de regelgeving. Daarnaast blijkt dat het vertonen van twee typen sleutelgedrag tussen raad van bestuursleden en lokale managers nauw verband houdt met de overtuiging dat de strategie gaat werken:

1. voortdurend en eenduidig positioneren en
2. het tonen van mede-eigenaarschap van deze strategie.

Lokaal management herkent succespatronen in intentie en gedrag en gaat ermee aan de slag. Met de verkregen inzichten heeft het lokale management concrete hulpvragen aan de compliance afdeling op het hoofd-kantoor kunnen stel- len. Tegelijkertijd heeft het manage-ment van de diverse lialen de lokale teams voor de nieuwe strategie gewonnen met het juiste gedrag. Hierbij werden ze gesteund door een lid van de raad van bestuur.

SENTENSOR werkt met organizational dynamics. SENTENSOR speelt met gemeten gedragspatronen in op de dynamiek in ontwikkeling van houding, gedrag en de beleving van medewerkers gedurende een veranderinitiatief in combina- tie met operationele prestaties. SENTENSOR maakt gedragsbe- weging en gedragseffectiviteit van managers en medewerkers feitelijk. SENTENSOR helpt teams om zelfstandig de verande- ring succesvol vorm te geven.

Meer informatie over SENTENSOR button

‘HEADLINES’ VAN ONZE KLANTEN

Wat zeggen onze klanten over SENTENSOR?

STRATEGIE EXECUTIE

meten van gedragsverandering

CEO, middelgrote Internationale
systemintegrator zegt:

Klantreview SENTENSOR

Het middelmanagement kan effectief schakelen tussen raad van bestuur en operationele teams met hulp van feitelijk gemaakte gedragspatronen.

Een systeemintegrator met buitenlandse vestigingen wil marktpositie uitbouwen in een krimpende markt.
Vanuit een goede positie in een internationale markt met te- rugvallende vraag zet een middelgrote systeemintegrator een nieuwe strategie uit. Het doel is om klanten gedurende een lan- gere termijn waarde te bieden met geavanceerdere producten in combinatie met nieuwe serviceconcepten.

Complexe regelgeving en decentrale projectstructuur vormen uitdaging voor vlotte implementatie van de nieuwe strategie. Het blijkt dat de nieuwe strategie door de lokale lialen aanvankelijk nauwelijks wordt geadopteerd. Het vermoeden rijst dat de lokale, relatief autonome project- structuur van de organisatie hiervan de oorzaak is. Maar klopt deze veronderstelling, en welke interventies zijn dan het meest effectief?

Modern, slagvaardig implementeren van strategie op een digitale manier. De systeemintegrator zet het digitale plat- form van SENTENSOR in om feitelijke verbanden te bepalen. Daarbij wordt gekeken naar houding en gedrag enerzijds en de beleving van effectiviteit van de nieuwe strategie anderzijds bij de managers van de lokale lialen. De patronen worden ver- taald in actiegerichte motivatie-categorieën:

– Moeten (noodzaak en urgentie)
– Willen (bereidheid tot actie)
– Kunnen (kennis en competentie)

Specifek gedrag tussen raad van bestuur en lokaal management blijkt de sleutel tot versnelling.
Uit de eerste SENTENSOR meting blijkt dat de intentie om de strategie te adopteren door de lokale sales en operations ma- nagers geremd wordt door één speci eke Kunnen factor: het onvoldoende kunnen hanteren van de regelgeving. Daarnaast blijkt dat het vertonen van twee typen sleutelgedrag tussen raad van bestuursleden en lokale managers nauw verband houdt met de overtuiging dat de strategie gaat werken:

1. voortdurend en eenduidig positioneren en
2. het tonen van mede-eigenaarschap van deze strategie.

Lokaal management herkent succespatronen in intentie en gedrag en gaat ermee aan de slag. Met de verkregen inzichten heeft het lokale management concrete hulpvragen aan de compliance afdeling op het hoofd-kantoor kunnen stel- len. Tegelijkertijd heeft het manage-ment van de diverse lialen de lokale teams voor de nieuwe strategie gewonnen met het juiste gedrag. Hierbij werden ze gesteund door een lid van de raad van bestuur.

SENTENSOR werkt met organizational dynamics. SENTENSOR speelt met gemeten gedragspatronen in op de dynamiek in ontwikkeling van houding, gedrag en de beleving van medewerkers gedurende een veranderinitiatief in combina- tie met operationele prestaties. SENTENSOR maakt gedragsbe- weging en gedragseffectiviteit van managers en medewerkers feitelijk. SENTENSOR helpt teams om zelfstandig de verande- ring succesvol vorm te geven.

Meer informatie over SENTENSOR button