Verandermanagement met datagedreven medewerker-persona’s

Verandermanagement met datagedreven medewerker-persona’s. Hoe actuele feiten uit de praktijk concrete sturing geven aan organisatorische verbeterprocessen.

Datagedreven medewerkerpersona’s zijn profielen van groepen medewerkers met vergelijkbare behoeften, inzichten en verwachtingen die opgesteld zijn op basis van data. Een medewerkerpersona geeft een samenhangend beeld van hoe de mensen binnen die persona denken over hoe organisatie zou moeten werken, nu en in de toekomst, om een bepaald doel te behalen. Dit ‘mentale operating model’ noemen wij de mindset.

Lees in deze blog meer over wat datagedreven medewerkerpersona’s zijn, hoe ze er uit zien en hoe ze worden opgesteld.

Datagedreven medewerkerpersona’s worden steeds vaker gebruikt in organisatieveranderingen, bijvoorbeeld bij technologie-gedreven veranderingen, nieuwe manieren van (samen)werken en cultuur/ alignment programma’s en bij op afstand werken. Lees hier bijvoorbeeld ‘Hoe op afstand werken de noodzaak van datagedreven medewerkerpersona’s laat zien’

De sleutel tot succesvolle organisatorische verandering
De sleutel tot een succesvolle verandering zit in de combinatie van (a) een goede change management methodologie, (b) het betrekken van medewerkers én (c) het adresseren van mindsets en creëren van draagvlak.

Datagedreven medewerkerpersona’s versterkt elk afzonderlijk gebied en verbindt ze tegelijkertijd omdat het zorgt voor een gemeenschappelijke, feitelijk referentiepunt (‘één bron van de waarheid’).

Datagedreven medewerkerpersona’s versterken als volgt:

A: Versterken van Change management methodologie
Een change management methodologie is een gestructureerd proces om organisatorische veranderingen te implementeren. Het beschrijft de stappen die nodig zijn om de menselijke kant van organisatieveranderingen te realiseren.

Op dit moment is Prosci/ADKAR veelgebruikt, maar er zijn er meer zoals bv de verandercurve of Kotter’s 8 stappen.

Op 3 manieren versterken datagedreven medewerkerpersona’s je change management methodologie:

  1. Ze versnellen want door feitelijk te weten waar de organisatie zich bevindt in de veranderstappen en concreet te weten waar behoeften en zorgen liggen kun je gericht beleid ontwikkelen.
  2. Ze zorgen voor meer impact want met datagedreven medewerker persona’s zet je de medewerker centraal waardoor je relevant beleid kunt ontwikkelen.
  3. Ze zorgen voor discipline om de change ook gestructureerd door te voeren omdat je steeds feitelijk inzicht krijgt waar de organisatie staat.

B: Écht betrekken van leidinggevenden en medewerkers in de verandering
Het betrekken van medewerkers is één van de belangrijkste succesfactoren om de doelstellingen te behalen.

Maar wat is betrekken? Betrekken betekent deelnemen. En deelnemen omvat veel meer dan informeren, vertellen, overtuigen en/of uitleggen.

Echt deelnemen is dat mensen de kans krijgen om hun bijdrage te leveren en dat er naar hun ideeën/ behoeften/ inzichten wordt geluisterd en dat daar op de juiste wijze op wordt geacteerd. Dat wil niet zeggen dat de zienswijzen altijd moeten worden opgevolgd; het gaat er veel meer om dat op het juiste niveau de zienswijzen worden geadresseerd.

Door te werken met datagedreven medewerker persona’s zorg je ervoor dat mensen écht deelnemen. De basis van medewerkerpersona’s is namelijk een vooruitkijkende, gepersonaliseerde digitale dialoog over de behoeften, inzichten en verwachtingen van het individu. Dit is geen lijst met standaardvragen (zoals een survey), maar een digitale dialoog die op zoek gaat naar hoe het betreffende individu het hoe, waarom en wat ziet van de verandering in relatie tot het eigen werk. Het resultaat van die dialoog sluit zoveel mogelijk aan bij de unieke (combinatie van) gedachten van het individu over die verandering en bouwt daar in vervolgdialogen op voort.

C: Adresseren van mindsets en het structureel bouwen aan draagvlak
Draagvlak betekent letterlijk: ervoor zorgen dat je van tevoren ondersteuning en goedkeuring verwerft voor plannen die je wilt gaan uitvoeren of beslissingen die je wilt gaan nemen.

De beslissing van leidinggevenden en medewerkers om ondersteuning en goedkeuring te geven aan een bepaalde verandering heeft een rationele – en een emotionele component.

  • De rationele component is begrip van de logische samenhang van de strategie. Het is de overtuiging dat A daadwerkelijk tot B en C leidt.
  • De emotionele component heeft te maken met de mate waarin het individu zich gehoord voelt én zich ook daadwerkelijk ervaart dat het verbetert.

Datagedreven medewerkerpersona’s vertellen je van de verschillende combinaties van rationele- en emotionele componenten en hoe specifieke groepen daar feitelijk naar kijken. Door deze in samenhang te adresseren krijgen leidinggevenden en medewerkers een dieper begrip en beter overzicht van wat de verandering daadwerkelijk behelst en hoe deze in de organisatie leeft.

Dit inzicht in verschillen en overeenkomsten, en de daaropvolgende data-ondersteunde gesprekken, zorgt voor groeiend alignment en ondersteunt het bouwen van een stevig draagvlak voor de verandering.

Meer van dit soort blogs lezen? 

Meld je hier aan voor onze inspirerende mails. Als bonus ontvang je dan de whitepaper “Hoe op afstand werken de noodzaak van datagedreven persona’s laat zien.”

Wil je liever kennismaken of een afspraak maken voor een demo?

  • Kennismaken– klik op de link en maak meteen een afspraak in mijn agenda
  • Demo – klik op de link en vraag een demo aan

Over Sentensor: