datagedreven medewerkerpersona's

Grip op mindsets met datagedreven medewerkerpersona’s en hoe je daarmee de productiviteit, samenwerking en verbinding verhoogt.

Wat zijn datagedreven medewerkerpersona’s?

Medewerkerpersona’s zijn profielen van groepen van medewerkers met vergelijkbare kenmerken, behoeften, verwachtingen en inzichten. Een medewerkerpersona geeft een samenhangend beeld van hoe de mensen binnen die persona denken over hoe hun organisatie zou moeten werken, nu en in de toekomst, om een bepaald doel te behalen. Dit ‘mental operating model’ noemen wij de mindset. Verderop in deze blog laten we twee voorbeelden zien.

Steeds meer organisaties gebruiken medewerkerpersona’s. Net zoals marketing ‘buyer-persona’s’ als ijkpunt gebruikt om diensten en producten te ontwikkelen, zo gebruiken deze organisaties medewerkerpersona’s [1] als ijkpunt om relevant, precies en pro-actief hun beleid en middelen vorm te geven.

Traditioneel is het opstellen van medewerkerpersona’s een flinke, vaak theoretische klus. Maar digitalisering biedt de oplossing. In plaats van lange series van interviews, energievretende duiding, de eigen ‘bubble’ en het gebruik van versimpelende modellen, worden met moderne technologie datagedreven medewerkerpersona’s opgesteld die:

 • snel, veilig, onbevooroordeeld en feitelijk aangeven wat er speelt,
 • slimme vervolgstappen berekent en
 • de ontwikkeling van mindsets blijft volgen.

Meer winst, meer rendement en meer verbinding door meer begrip.

Kennis van de persona’s biedt begrip en sturing gebaseerd op feiten. Dit is de basis voor meer productiviteit, samenwerking en verbinding. Onderzoek van McKinsey toont aan dat het adresseren en meer op één lijn krijgen van mindsets de winst met gemiddeld 18% doet stijgen en het rendement op investeringen verdubbeld.

Feitelijke kennis van de verschillende mindsets is in elke organisatie van toegevoegde waarde. Maar vandaag de dag is dat nog actueler omdat mensen (steeds meer) op afstand werken. In deze whitepaper lichten we toe ‘Hoe op afstand werken de noodzaak van datagedreven medewerkerpersona’s laat zien’

Hoe creëer je datagedreven medewerkerpersona’s?

Dit werkt als volgt. De data wordt achterhaald met behulp van een gestructureerde, vooruitkijkende, gepersonaliseerde, iteratieve digitale dialoog die zoveel mogelijk aansluit bij de feitelijke (combinatie van) inzichten, verwachtingen en behoeften van de individuele medewerker/ leidinggevende. Op basis van deze dialoogdata worden vervolgens, op een slimme manier en met behulp van veilige algoritmen, thema’s, trends en clusters ontdekt. Op deze manier worden ‘fact based’ de kennis, behoeften, verwachtingen en wijsheid van de organisatie efficiënt, onbevooroordeeld en veilig achterhaald en vertaald naar werkelijk aanwezige mindsets en slimme vervolgstappen.

Datagedreven medewerker persona’s stimuleren ‘data-geleide’ (data guided) acties en beslissingen van management, teams en medewerkers. Dit betekent dat het uiteindelijke resultaat een samenspel is tussen enerzijds de data en anderzijds de mensen in de organisatie.

Een voorbeeld van twee datagedreven medewerkerpersona’s

Hoe werkt dit nu in de praktijk? We nemen als voorbeeld twee datagedreven medewerkerpersona’s uit een recent traject. In totaal waren er 4 [2]. Ze zijn, zoals boven beschreven, digitaal achterhaald en opgesteld in het kader van een nieuwe strategie. De directie wilde weten wat er speelde in de organisatie, want het succes zou voor een heel groot gedeelte afhangen van de mentale-, conceptuele en gedragsmatige adoptie van de nieuwe manier van werken en of mensen gaan werken volgens de bedoeling. Maak kennis met Persona 1 en 2.

[1] Zie ook het rapport van Gartner over Engagement Measurement, Voice of Employee and Employee Experience — Myth vs. Reality

[2] In trajecten tot nu toe zijn 2-6 persona’s ontdekt. In de meeste afdelingen en teams komt tenminste 50%-75% van de persona’s voor.

datagedreven medewerkerpersona’s

Wat leveren datagedreven medewerkerpersona’s op?

Met de kennis van de medewerkerpersona’s kun je vervolgens relevant beleid ontwikkelen en toetsen. Omdat ze het beeld van de mens achter de data zo duidelijk neerzetten, kan de organisatie veel preciezer, relevanter en pro-actiever tot beleid komen. De kunst is steeds de Persona als mens te zien en daar je communicatie, beleid en interventies op aan te passen.

Bijvoorbeeld:

 • Managementteams kunnen proactief en preciezer mindsets adresseren.
  Stel: als MT stellen jullie vast dat Persona 2 de bedoeling en wat belangrijke succesfactoren zijn beter vat dan Persona 1. Zie beiden als mensen. Wat zouden jullie tegen Persona 1 zeggen? Hoe zouden jullie de dialoog aangaan? Hoe zouden jullie uitleggen waarom de bedoeling en succesfactoren logisch met elkaar samenhangen?
 • Teamleiders kunnen samen met hun team verbeteringen ontwerpen. .
  Door de persona’s als referentiepunt te nemen, te acteren op wat volgens de data de belangrijkste verbeterpunten zijn en de oplossingen van het team steeds te toetsen aan de persona’s (“…is dit voldoende voor persona 1? Of …hoe zou Persona 1 dit vinden?”) groeien de mindsets naar elkaar toe. Lees hier bv hoe datagedreven medewerkerpersona’s passen binnen organisatie-ontwikkeling en Design Thinking.
 • Meer duidelijkheid interne communicatie
  De afdeling communicatie heeft een veel beter beeld van de doelgroepen binnen de organisatie en kan daar de communicatie op afstemmen.
 • Meer duidelijkheid programma-/ changemanagers
  Zij hebben een feitelijk beeld van waar de mensen staan in de organisatie. Dit verhoogt de snelheid van adoptie en het sneller realiseren van ROI. Lees hier hoe medewerkerpersona’s organisatorische veranderingen versnellen en helpen duurzaam te borgen.
 • HR kan haar beleid toespitsen op de persona’s
  Organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, onboarding, engagement, voice-of-the-employee etc etc krijgt een feitelijke basis als deze worden gevoed door feitelijke inzichten.
 • Individuele medewerkers
  Medewerkers voelen zich gehoord en krijgen meer begrip over wat er in de organisatie speelt en waarom bepaald beleid wordt ingezet. Dit vergroot hun betrokkenheid en helpt hen ook hun eigen mindset aan te passen en verder te ontwikkelen.

Datagedreven medewerkerpersona’s zijn in deze tijd van hybride/ op-afstand- thuiswerken relevanter dan ooit. Vraag hier de whitepaper aan ‘Hoe op afstand werken de noodzaak van datagedreven medewerkerpersona’s laat zien’ aan.

Meer van dit soort blogs lezen? 

Meld je hier aan voor onze inspirerende mails. Als bonus ontvang je dan de whitepaper “Hoe op afstand werken de noodzaak van datagedreven persona’s laat zien.”

Wil je liever kennismaken of een afspraak maken voor een demo?

 • Kennismaken – klik op de link en maak meteen een afspraak in mijn agenda
 • Demo – klik op de link en vraag een demo aan

Over Sentensor: