SENTENSOR PRIVACY STATEMENT

Als u onze websites bezoekt en daar handelingen uitvoert of als u met ons communiceert, op andere wijze contact met ons opneemt of onze producten of diensten gebruikt, kunnen wij naar u te herleiden informatie (‘Persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken, delen en verwerken. Onderstaande vormt een samenvatting met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens en uw rechten in dit verband.

We verwerken uw persoonlijke informatie, zodat we onze legitieme belangen kunnen bereiken. Deze worden tot in detail beschreven in deze Privacyverklaring. We stellen duidelijke grenzen aan het gebruik van deze informatie, zodat uw privacy wordt gerespecteerd en alleen de informatie wordt gebruikt om deze legitieme doeleinden te verwezenlijken.

 1. Informatie die we over u verzamelen.
 • Contactgegevens (bijvoorbeeld een e-mailadres).

U stuurt ons mogelijk uw contactgegevens wanneer u onze services gebruikt, via een formulier op onze website, tijdens een gesprek met een verkoopmedewerker of ons team voor klantenondersteuning

 • Informatie over gebruik.

Wij verzamelen informatie over uw gebruik wanneer er sprake is van interactie tussen u en onze websites en services. Voorbeelden zijn de webpagina’s die u bezoekt, waarop u klikt, wanneer u deze activiteiten uitvoert, welke taalvoorkeuren u hebt, wat u koopt en meer.

 • Gegevens over apparaten en browsers.

We verzamelen informatie over het apparaat dat en de toepassing die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services.

 • Informatie uit paginalabels.

Wij gebruiken onze eigen traceringsservices en die van derden die gebruikmaken van cookies en paginalabels om gegevens over bezoekers aan onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken. E-mails die zijn verzonden door Sentensor of die via onze services door gebruikers zijn verzonden, bevatten paginalabels. Hiermee kan de afzender informatie verzamelen over wie deze e-mails hebben geopend en wie op de koppelingen in deze berichten hebben geklikt.

Net als bij de meeste websites, houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. In deze logboekbestanden staat informatie over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina’s, afbeeldingen, enz.), besturingssysteemversies en tijdstempels.

 • Informatie over doorverwijzingen.

Als u vanaf een externe locatie (zoals een koppeling op een andere website of in een e-mailbericht) op een Sentensor-website terechtkomt, registreren wij informatie over de bron die u naar ons heeft doorverwezen.

 • Informatie van derden en integratiepartners.

We verzamelen uw persoonlijke informatie van derden als u bijvoorbeeld die derden toestemming hebt gegeven om uw informatie met ons te delen of als u die informatie online openbaar hebt gemaakt.

 • Factureringsgegevens

Wij verwerken factureringsgegevens om transacties met u te voltooien wanneer u onze producten of diensten aanschaft;

 1. Doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens met uw toestemming of om:

 • te voldoen aan onze contractuele verplichting om de services aan u te verstrekken;
 • de legitieme belangen van SENTENSOR te bereiken, te weten:
  • de levering van de services te verbeteren; en
  • nieuwe producten en functies voor de services te ontwikkelen.
  • u van informatie te voorzien over onze producten, om uw inschrijvingen voor en aanwezigheid bij onze evenementen en webinars te beheren of voor kantoorbezoeken en om u klantenondersteuning te bieden of op andere wijze met u te communiceren;
  • onze websites te verbeteren en op u toe te snijden en om de beveiliging en de blijvende goede functionering van onze websites te waarborgen;
  • gepersonaliseerde advertenties aan u te tonen en om marketingberichten naar u te versturen over ons, onze producten en onze diensten; en
  • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving en medewerking te verlenen aan overheidsinstanties.

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van deze doeleinden en voor zover wij ons kunnen baseren op een rechtsgrondslag voor de verwerkingen. Indien nodig zullen wij u vragen om uw voorafgaande toestemming voor de verwerking.

SENTENSOR BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens.

 1. Met wie delen wij Persoonsgegevens?

Wij kunnen Persoonsgegevens delen met diverse partijen delen, waaronder:

 • Door ons gecontracteerde dienstverleners (waaronder dochterondernemingen) die namens ons Persoonsgegevens verwerken voor IT, systeemadministratie en hosting, creditcardbetalingen, onderzoek en analyse, marketing, klantenservice en dataverrijking;
 • Overheidsinstanties, voor zover wij wettelijk verplicht zijn om Persoonsgegevens te verstrekken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 1. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Deze rechten zijn onder andere:

 • Om inzage te krijgen in Persoonsgegevens die wij van u bewaren (recht van inzage);
 • Om onjuiste Persoonsgegevens te rectificeren en, met inachtneming van het doeleinden voor de verwerking van de Persoonsgegevens, te verzekeren dat deze compleet zijn (recht op rectificatie);
 • Om uw Persoonsgegevens te wissen/verwijderen, voor zover toegestaan onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (recht op gegevens-wissing; recht op vergetelheid);
 • Om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken voor zover toegestaan door de wet (recht op beperking van de verwerking);
 • Om uw Persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover mogelijk (recht op overdraagbaarheid van gegevens);
 • Om bezwaar te maken tegen elke vorm van verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (recht van bezwaar).
 • Om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd besluit – waaronder profilering – waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden  (‘Geautomatiseerde besluitvorming’); op dit moment vindt er op onze website geen Geautomatiseerde besluitvorming plaats; en
 • Voor zover wij uw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen op basis van uw toestemming, om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Contact

Als u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit wilt oefenen of als u vragen hebt betreffende onze privacy praktijken, stuur dan een email naar privacy@sentensor.com. Als u van mening bent dat wij u niet konden helpen met uw klacht of vraag en als u zich bevindt in de EER, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

SENTENSOR PRIVACY STATEMENT

Als u onze websites bezoekt en daar handelingen uitvoert of als u met ons communiceert, op andere wijze contact met ons opneemt of onze producten of diensten gebruikt, kunnen wij naar u te herleiden informatie (‘Persoonsgegevens’) verzamelen, gebruiken, delen en verwerken. Onderstaande vormt een samenvatting met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens en uw rechten in dit verband.

We verwerken uw persoonlijke informatie, zodat we onze legitieme belangen kunnen bereiken. Deze worden tot in detail beschreven in deze Privacyverklaring. We stellen duidelijke grenzen aan het gebruik van deze informatie, zodat uw privacy wordt gerespecteerd en alleen de informatie wordt gebruikt om deze legitieme doeleinden te verwezenlijken.

 1. Informatie die we over u verzamelen.
 • Contactgegevens (bijvoorbeeld een e-mailadres).

U stuurt ons mogelijk uw contactgegevens wanneer u onze services gebruikt, via een formulier op onze website, tijdens een gesprek met een verkoopmedewerker of ons team voor klantenondersteuning

 • Informatie over gebruik.

Wij verzamelen informatie over uw gebruik wanneer er sprake is van interactie tussen u en onze websites en services. Voorbeelden zijn de webpagina’s die u bezoekt, waarop u klikt, wanneer u deze activiteiten uitvoert, welke taalvoorkeuren u hebt, wat u koopt en meer.

 • Gegevens over apparaten en browsers.

We verzamelen informatie over het apparaat dat en de toepassing die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services.

 • Informatie uit paginalabels.

Wij gebruiken onze eigen traceringsservices en die van derden die gebruikmaken van cookies en paginalabels om gegevens over bezoekers aan onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken. E-mails die zijn verzonden door Sentensor of die via onze services door gebruikers zijn verzonden, bevatten paginalabels. Hiermee kan de afzender informatie verzamelen over wie deze e-mails hebben geopend en wie op de koppelingen in deze berichten hebben geklikt.

Net als bij de meeste websites, houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. In deze logboekbestanden staat informatie over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina’s, afbeeldingen, enz.), besturingssysteemversies en tijdstempels.

 • Informatie over doorverwijzingen.

Als u vanaf een externe locatie (zoals een koppeling op een andere website of in een e-mailbericht) op een Sentensor-website terechtkomt, registreren wij informatie over de bron die u naar ons heeft doorverwezen.

 • Informatie van derden en integratiepartners.

We verzamelen uw persoonlijke informatie van derden als u bijvoorbeeld die derden toestemming hebt gegeven om uw informatie met ons te delen of als u die informatie online openbaar hebt gemaakt.

 • Factureringsgegevens

Wij verwerken factureringsgegevens om transacties met u te voltooien wanneer u onze producten of diensten aanschaft;

 1. Doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens met uw toestemming of om:

 • te voldoen aan onze contractuele verplichting om de services aan u te verstrekken;
 • de legitieme belangen van SENTENSOR te bereiken, te weten:
  • de levering van de services te verbeteren; en
  • nieuwe producten en functies voor de services te ontwikkelen.
  • u van informatie te voorzien over onze producten, om uw inschrijvingen voor en aanwezigheid bij onze evenementen en webinars te beheren of voor kantoorbezoeken en om u klantenondersteuning te bieden of op andere wijze met u te communiceren;
  • onze websites te verbeteren en op u toe te snijden en om de beveiliging en de blijvende goede functionering van onze websites te waarborgen;
  • gepersonaliseerde advertenties aan u te tonen en om marketingberichten naar u te versturen over ons, onze producten en onze diensten; en
  • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen uit hoofde van toepasselijke wetgeving en medewerking te verlenen aan overheidsinstanties.

Wij verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van deze doeleinden en voor zover wij ons kunnen baseren op een rechtsgrondslag voor de verwerkingen. Indien nodig zullen wij u vragen om uw voorafgaande toestemming voor de verwerking.

SENTENSOR BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens.

 1. Met wie delen wij Persoonsgegevens?

Wij kunnen Persoonsgegevens delen met diverse partijen delen, waaronder:

 • Door ons gecontracteerde dienstverleners (waaronder dochterondernemingen) die namens ons Persoonsgegevens verwerken voor IT, systeemadministratie en hosting, creditcardbetalingen, onderzoek en analyse, marketing, klantenservice en dataverrijking;
 • Overheidsinstanties, voor zover wij wettelijk verplicht zijn om Persoonsgegevens te verstrekken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 1. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Deze rechten zijn onder andere:

 • Om inzage te krijgen in Persoonsgegevens die wij van u bewaren (recht van inzage);
 • Om onjuiste Persoonsgegevens te rectificeren en, met inachtneming van het doeleinden voor de verwerking van de Persoonsgegevens, te verzekeren dat deze compleet zijn (recht op rectificatie);
 • Om uw Persoonsgegevens te wissen/verwijderen, voor zover toegestaan onder toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (recht op gegevens-wissing; recht op vergetelheid);
 • Om onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken voor zover toegestaan door de wet (recht op beperking van de verwerking);
 • Om uw Persoonsgegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover mogelijk (recht op overdraagbaarheid van gegevens);
 • Om bezwaar te maken tegen elke vorm van verwerking van uw Persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (recht van bezwaar).
 • Om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerkingen gebaseerd besluit – waaronder profilering – waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden  (‘Geautomatiseerde besluitvorming’); op dit moment vindt er op onze website geen Geautomatiseerde besluitvorming plaats; en
 • Voor zover wij uw Persoonsgegevens verzamelen, verwerken en delen op basis van uw toestemming, om de toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

Contact

Als u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit wilt oefenen of als u vragen hebt betreffende onze privacy praktijken, stuur dan een email naar privacy@sentensor.com. Als u van mening bent dat wij u niet konden helpen met uw klacht of vraag en als u zich bevindt in de EER, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.