Meten van succes organisatiestrategie
Meer informatie over SENTENSOR button

GOVERNANCE RISK & COMPLIANCE

Een organisatie werkt met regels. Wet- en regelgeving, besturings- en uitvoeringsstandaarden. Of ze nu extern worden opgelegd of intern worden bepaald: de bedoeling van deze regels is dat ze door mensen bewust worden toegepast.

​Trainingen, procesbeschrijvingen en procedures zijn onontbeerlijk. Dat zijn afvinkbare hard controls. Nodig maar niet voldoende. Drie soft controls zijn uiteindelijk doorslaggevend voor de mate waarin mensen regels of risicomaatregelen effectief toepassen: grondhouding, intentie en gedrag. En deze menselijke factoren zijn evenzo bepalend voor een effectieve omgang met bijvoorbeeld governance dilemma’s.

Wist je dat je deze soft controls kunt meten en in verband kunt brengen met de voortgang op een GRC traject? En dat teams in een organisatie met deze verbanden zelfstandig de juiste ontwikkelstappen kunnen kiezen voor het bereiken van het gewenste GRC niveau? En dat je met deze metrics kunt voorspellen of de komende audit met succes wordt doorlopen?

SENTENSOR zorgt voor grip op verandering.

GOVERNANCE RISK & COMPLIANCE

Een organisatie werkt met regels. Wet- en regelgeving, besturings- en uitvoeringsstandaarden. Of ze nu extern worden opgelegd of intern worden bepaald: de bedoeling van deze regels is dat ze door mensen bewust worden toegepast.

​Trainingen, procesbeschrijvingen en procedures zijn onontbeerlijk. Dat zijn afvinkbare hard controls. Nodig maar niet voldoende. Drie soft controls zijn uiteindelijk doorslaggevend voor de mate waarin mensen regels of risicomaatregelen effectief toepassen: grondhouding, intentie en gedrag. En deze menselijke factoren zijn evenzo bepalend voor een effectieve omgang met bijvoorbeeld governance dilemma’s.

Wist je dat je deze soft controls kunt meten en in verband kunt brengen met de voortgang op een GRC traject? En dat teams in een organisatie met deze verbanden zelfstandig de juiste ontwikkelstappen kunnen kiezen voor het bereiken van het gewenste GRC niveau? En dat je met deze metrics kunt voorspellen of de komende audit met succes wordt doorlopen?

SENTENSOR zorgt voor grip op verandering.

Meer informatie over SENTENSOR button