SENTENSOR, EEN COMPLETE AANPAK STUREND OP ZELFREDZAAMHEID

ONLINE PLATFORM

VEILIG, GEBRUIKSVRIENDELIJK EN KLANTSPECIFIEK

1. Bewezen adoptiemethode
2. Veilige, anonieme metingen
3. Team en individuele gedragsverbanden
4. Dialoogthema’s, interventiesuggesties
5. Uitgebreide meet-item bibliotheek

SENTENSOR Consultancy

TRAINING & CONSULTANCY

STUREND OP ZELFREDZAAMHEID

1. Veranderstrategie
2. Practitioner training
3. Duiding en actiegerichte stappen
4. Handige dialoog formats
5. Optimalisering verandertempo

Meer informatie over SENTENSOR button
Online SENTENSOR

ONLINE PLATFORM

VEILIG, GEBRUIKSVRIENDELIJK

EN KLANTSPECIFIEK

1. Bewezen adoptiemethode
2. Veilige, anonieme metingen
3. Team en individuele gedragsverbanden
4. Dialoogthema’s, interventiesuggesties
5. Uitgebreide meet-item bibliotheek

SENTENSOR Consultancy

TRAINING &

CONSULTANCY

STUREND OP ZELFREDZAAMHEID

1. Veranderstrategie
2. Practitioner training
3. Duiding en actiegerichte stappen
4. Handige dialoog formats
5. Optimalisering verandertempo

Meer informatie over SENTENSOR button